මුල් පිටුව

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සංවර්ධනය පිළිබඳ කථාවේ වැදගත් සන්ධිස්ථාන ළඟා කර ගැනීමට ඉවහල් වූ අයගේ මතක සටහන් මෙම අඩවියේ අඩංගුවේ. මෙහි සඳහන් වන්නේ දශක පහක් පමණ අතීත කථාවකි. ඒ රාජ්‍ය ඉන්ජිනේරු සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, රක්ෂණ සංස්ථාව, ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව, ඒඑම්එස් ඩේටා සර්විසස් (AMS Data Services), වෝර්කර්ස් (Walkers) සමාගම ආදි ආයතන ගණනාවක් පරිගණක භාවිතයට ගැනීම ආරම්භ කළ එක් දහස් නවසිය හැට ගණන්වල සිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා පරිගණක භාවිතය පැතිරී ඇති 2014 අවසානය දක්වා කාල පරිච්ඡේදයයි.                    

මෙය ලංකා වසම්නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ (LK Domain Registry) ව්‍යාපෘතියක් වන අතර වැඩිදුර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වූ සන්ධිස්ථාන කරා ළඟා වීම සහතික කිරීමට වෙහෙස වූ අය සමග පැවැත්වූ විස්තරාත්මක සම්මුඛ සාකච්ඡා මෙහි ඇතුළත් වේ. ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ ජයග්‍රහණ ලබා ගත් අයගේ පෞද්ගලික මතක සටහන් හා අදහස් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධනයේ මුල් අවදියේ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අත හිත දුන් අය සමග පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡා මෙහි අඩංගු වේ.

මෙම පුරෝගාමීන්ගේ ප්‍රයත්නයන් හා ඔවුන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයන් මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනාට ම දැනගත හැකි ආකාරයට වාර්තා කර තැබීම සඳහා සම්මුඛ සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී වෙමින් සහාය දැක්වු සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු.

ක්ෂේත්‍ර

Index – Milestones

Index of Resources

නවතම ලිපිය

ආචාර්ය රානී ජයමහා
ආචාර්ය රානී ජයමහා මහත්මිය 2004 වර්ෂයේ සිට 2009 වර්ෂය දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ
බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිනිය ලෙස කටයුතු කර ඇත. 2011 සිට 2015 දක්වා ඇය හැටන් ජාතික බැංකුවේ (එච්එන්බී) සභාපතිනිය වූවාය. ඇය බැංකු හා මූල්‍ය සේවා කර්මාන්තයේ වසර 45 කට වැඩි කාලයක් සේවය කර ඇත. ගෙවීම් පද්ධති සංවර්ධනය,ආයතනික පාලනය සහ මූල්‍ය පද්ධති නියාමන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ මූල්‍ය ස්ථායිතාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විශේෂඥවරියකි.
      

වැඩිදුර කියවන්න