முகப்பு

இவ் இணையத்தளத்தினுள் இலங்கையில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப அபிவிருத்தியில் தமது இலக்குகளை அடைந்தவர்களின் நினைவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. தற்போது சேகரிக்கப்பட்டுள்ள நினைவுகள், ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து அதாவது அரச பொறியில் கூட்டுத்தாபனம், இலங்கை மத்திய வங்கி, காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம், பெற்றோலியம் கூட்டுத்தாபனம், AMS தரவு சேவைகள், வார்க்கஸ் மற்றும் பல நிறுவனங்கள் முதலில் கணணியை அறிமுகப்படுத்தியதிலிருந்து இலங்கையில் எங்கும் கணணிகள் நிறைந்திருக்கின்ற 2014 வரையிலான ஐந்து தசாப்த கால இடைவெளியினை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது.                               

இது LK டொமைன் பதிவகத்தின் ஒரு செயற்திட்டமாகும், அத்துடன் இவ் இணையத்தளத்திலுள்ள விளக்க நேர்காணல்கள் ஒவ்வொன்றும் மேலதிக வளர்ச்சியைப் பெறுவதற்கான ஒவ்வொரு படிநிலைகளையும் அடைந்ததை உறுதிப்படுத்துவதனைப் பற்றியது. இவை இலங்கையில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப அபிவிருத்தியில் சாதனைகளை மைல் கல்லாக்கியவர்களின் தனிப்பட்ட பிரதிபலிப்புகளையும் நினைவுகளையும் கொண்டது.

“இவ் இணையத்தளமானது இலங்கையில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப அபிவிருத்தியில் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே தமது இலக்கினை அடைந்தவர்களின் நேர்காணல்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த முயற்சியானது தொடரும்.”

நேர்காணலுக்காக அனுமதி வழங்கி உதவியளித்த அனைவருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதன்மூலம் அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் மற்றும் அவர்கள் அடைந்த இலக்குகள் அனைத்தும் ஆர்வமுள்ள அனைவருக்கும் கிடைக்கக் கூடியதாயிருக்கும்.

பகுதிகள்/பிரிவுகள்

Index – Milestones

Index of Resources

How ICT was enabled in Local Languages